PKK

SUSUNAN PENGURUS (PKK) DESA BULUNGAN

1. Ketua                        : SriWahyuni

2. Sekretaris                : Heny Sumiyati

3. Bendahara               : Tri Utami

4. Ketua Pokja 01        : Sopiyah

5. Ketua Pokja 02        : Supiyah

6. Ketua Pokja 03        : Nahar

7. Ketua Pokja 04        : Sudarti