LPMD

SUSUNAN PENGURUS LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (LPMD) DESA BULUNGAN

1. ketua                                    : Sudibyo

2.  wakil Ketua                        : –

3. sekretaris                            : prastikno

4. bendahara                          : Toni Suwignyo

5. Seksi Keagamaan              :  Muhammad Mahfudz

6. Seksi Pembangunan         : Sutik

7. Seksi Pendidikan               : Suwarti

8. Seksi Pemuda                    : Supriyo

9. Seksi Pemb. perempuan  : Nahar Muntiah